Biz mentoring pro vizuální umělce
Image by Leon

Chcete

  • zvýšit příjmy ze svých děl?

  • vybudovat si jméno a povědomí v uměleckých kruzích?

  • přijímat nové výzvy a růst ?

Pokud jste si odpověděli na jakoukoli otázku ano, jsem tu pro vás.

Poskytuji poradenství, potřebné znalosti a podporu malířům, ilustrátorům, kreslířům, fotografům, grafikům, murálistům, street artistům nebo NFT umělcům ... 

 

Nezáleží, zda jste začínající umělci, absolventi školy nebo profesionální umělci. 

 

Pomohu vám dosáhnout vašich cílů a nabídnu vám podporu ve vašem podnikání, při hledání prodejního potenciálů, znalosti a uplatňování práva, budování osobní značky, při spolupráci s důležitými partnery - galeristy, kurátory, tiskem a vašimi fanoušky. 

Společně se podíváme na vaši dosavadní praxi. Analyzuji vaše silné a slabé stránky a identifikuji všechny aspekty, které bude potřeba řešit a rozvíjet, abyste se mohli posunout dál.

Chcete vidět příklady mé práce? Klikněte na tlačítko a dozvíte se víc.

Kde se můžeme potkat?

  • online konzultace – Google Meet, WhatsApp, Skype, telefon

  • osobní setkání v Praze – na vaší výstavě, v kavárně, v přírodě nebo na procházce

  • workshop – přes portál www.naucmese.cz

  • streamy na Facebooku - Art Brainstormy a tématické lekce

  • Femme Palette - jako registrovaný mentor jsem k dispozici i na této platformě

Ceny konzultací 

ceny jsou platné od 1.3.2022

Úvodní konzultace

1.900 Kč

Samostatná konzultace se hodí pro začátek, kdy potřebujete změnu, jen nevíte jak se zorientovat, co dělat jinak a jak to celé provést.

 

Konzultace není časově ohraničená. Obvykle trvá hodinu až hodinu a půl. Probíhá formou brainstormingu v kombinaci s koučovacím přístupem.

 

Tuto konzultaci je možné využít jen jednou za 1 měsíc. 

 

Po jejím skončení obdržíte písemné shrnutí všech témat, které na konzultaci zazněly a jsou pro vás důležité. 

 

Pokud si budete po konzultaci  jisti, že máte zájem, čas, prostor a kapacitu pro změnu, můžete využít nabídky intenzivnějších programů jako je minimentoring UpGrade, nebo profesionální program GrowUp!

Minimentoring UpGrade
3 konzultace

4.900 Kč

Detailněji se zaměříme na jedno z témat probíraných na úvodní schůzce, které je pro vás klíčové

a které uvedeme do praxe.

 

Konzultace probíhají pravidelně, jednou za 2 týdny. Na termínu začátku se domluvíme podle vašich časových možností. Každá konzultace trvá hodinu. 

 

Minimentoring je vhodný pro upgrade vašeho podnikání, které už nějakou dobu funguje jen potřebuje korekci, nebo úpravu. 

Dostanete spoustu materiálů a informací k práci. V průběhu výuky jsem vám jednou týdně

k dispozici pro vaše doplňující dotazy. 

Pokud na konci programu usoudíte, že chcete jít do větší hloubky nebo udělat průlom, můžete přejít na program GrowUp! 

Pokud budete aktivní a budete mít motivaci, výsledky se opravdu brzy dostaví!

Profimentoring GrowUp!
11 VIP lekcí

22.000 Kč

Detailně se zaměříme na nalezení všeho, co vás blokuje a nastavení vaši profesionální úrovně v oblasti prezentace, spolupráce s klíčovými osobami, cenotvorby, marketingu, prodejní strategie, právních a administrativních aspektů podnikání.

 

Spolu nejen, že vytáhneme váš potenciál na maximum, ale také jej zrealizujeme. 

Program GrowUp! trvá 9 měsíců

a čeká vás intenzivní práce pod mým vedením. Jednotlivé konzultace probíhají pravidelně, podle individuálně nastaveného harmonogramu. Dostanete mnoho úkolů, podkladů, materiálů, informací a mou plnou asistenci i mimo konzultační hodiny. Propojím vás s odborníky v uměleckém businessu, s médii

i specialisty na weby, fotografie, lektory malby, průvodce osobního růstu a s mnoha dalšími. 

 

Pokud budete aktivní a budete mít motivaci, výsledky se dostaví opravdu brzy! 

 

Napište si o vámi vybranou konzultaci nebo program

Děkujeme za odeslání!